Ydelser Inspiration Om os Forsiden

Outplacement - hjælp afskediget medarbejdere godt på vej!

Outplacement

Det behøver ikke at koste alverden!

Mange virksomheder tæller lige nu på knapper, om man skal hjemsende eller om man er nødsaget til at afskedige.

Det kan gøre en verden til forskel at man hjælper medarbejder godt på vej – og det behøver ikke koste alverden!
 
For den, der bliver afskediget, vil det oftest være en oplevelse, man gerne vil have været foruden. Al erfaring og undersøgelser viser, at den afskedigede kommer hurtigere videre og i et nyt job, hvis han eller hun i forbindelse med afskedigelsen får hjælp til at komme videre.

En virksomhed, der afskediger respektfuldt og hjælper sine medarbejdere videre, får et positivt renomme både hos den afskedigede og blandt de medarbejdere, der bliver tilbage i virksomheden. Det renomme kommer virksomheden til gode, når det igen bliver aktuelt at ansætte.


Teglkamp & Co. har gennem årene gennemført flere hundrede karriere- og outplacementsforløb

4 forskellige tilbud:

Som udgangspunkt afholdes alle møderne virtuelt, så længe Danmark er lukket ned.

1) Hjælp til at optimere CVet
Gennem samtale med den afskedigede giver forslag til optimering af CVet. CV fremsendes herefter afholdes et virtuelt møde, hvor jobønsker drøftes og der kommes med konkrete forslag til optimering af CVet.
Pris: 1.500 kr. ekskl. moms.

2) Et kort outplacementforløb – 2 virtuelle møder
Gennem et kort forløb med fokus på at få skabt et godt og solidt grundlag for jobsøgningen. Vi arbejder med både CV og ansøgning. Forløbet strækker sig over 2 møder med hjemmearbejde mellem møderne.
Pris: 4.000 kr. ekskl. moms.

3) Et længerevarende outplacementforløb – 4 virtuelle møder
Ved et længerevarende forløb har vi mulighed for at gå mere i dybden og støtte den afskedigede længere i processen. I forløbet indgår også en persontest. Forløbet strækker sig over 4 møder.
Pris: 9.000 kr. ekskl. moms.

4) Et langt outplacementforløb – 8 virtuelle møder
Ved et længerevarende forløb har vi mulighed for at gå mere i dybden og støtte den afskedigede længere i processen. Forløbet strækker sig over 8 møder. I forløbet indgår også mulighed for en persontest.
Pris: 16.000 ekskl. moms.

Længerevarende forløb kan selvfølgelig også aftales. Særligt hvis det drejer sig om ledere, er det erfaringen, at der kan være behov for et længere forløb, da det typisk tager længere tid at komme i job igen.

Rabat
Ved køb af forløb for flere end 2 personer gives 10% rabat på honoraret.


Kontakt: Susanne Teglkamp på mail ste@teglkamp.dk eller på mobil 2160 2999.

BusinessSusanne142112.tifSusanne Teglkamp er selvstændig konsulent og ledelsesrådgiver. Hun er uddannet jurist og reserveofficer med rang af oberstløjtnant. Hun har taget flere lederuddannelser senest Executive Board Programme på INSEAD. Hun har siddet i flere bestyrelser, bl.a. i Tænketanken Atlantsammenslutningen. Derudover er hun ekstern censor i faget ledelse på Forsvarsakademiet.

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun er aktiv debattør og skribent omkring ledelse og har udgivet flere ledelsesbøger. Læs mere på www.teglkamp.dk

Det siger kunderne:
Susanne er en ualmindelig dygtig ledelsesrådgiver. Hun kan som ingen anden stille skarpt på konkrete udfordringer i ledelsesopgaven og ikke mindst på gangbare løsninger.
Judi Olsen, som sekretariatschef i Fibromyalgiforeningen.

Læs flere kundeudtalelser her

Teglkamp & Co. Rosenvænget 16 3400 Hillerød tlf. 21 60 29 99 info@teglkamp.dk