Tilbage til forsiden

Undersøgelser - analyser - surveys

Rapporter

Vi vil hellere have oftere dialog med lederen end MUS
Hver deltager i undersøgelsen men at MUS helt bør afskaffes. Til gengæld vil 6 ud af 10 hellere have jævnlig dialog end MUS, hvis de fik valget.
Hent hele rapporten her

Karrierespor lægges tidligt i livet
Har du gået til spejder, gymnastik, fodbold eller noget helt fjerde, da du var barn og ung? Har dine interesser tidligt i livet lagt sporerne for din karriere senere i livet? Det er der noget, der tyder på. Undersøgelsen viser også, at karrieresporet er forskellige alt efter om du er kvinde eller mand.
Hent rapporten her

Undersøgelse om anvendelse af internationale erfaringer i danske virksomheder

Formålet med undersøgelsen har været at afdække nogle af de forskellige myter og sandheder om omkring udfordringerne ved at tiltrække og fastholde folk med internationale kompetencer - set både fra virksomhedernes side og fra medarbejdernes side.
Hent rapporten her

Trivsel fremmes af indflydelse og gode opgaver - mistrivsel af en dårlig chef
I vores undersøgelse af sammenhængen mellem trivsel på arbejde, sygefravær og ønsket om at skifte job, er der kommet mange interessante resultater frem. Knapt 1000 har deltaget i undersøgelsen og har også bidraget med ders egne erfaringer og refleksioner.
Hent rapporten her

Undersøgelse af effekten af uddannelse og kurser
Anvendelse af ny viden har hårde vilkår ude i organisationerne: Der mangler tid, øvelse og opfølgning fra ledelsen! Det er nogle af pointerne fra en undersøgelse af, om vi får nok ud af den viden, vi får på uddannelse/kurser, som Teglkamp & Co gennemførte I sommeren 2017.
Hent rapporten her

Vi kan ikke få jul nok på arbejdspladsen
Selvom december jo er en kort arbejdsmåned, så kunne man måske tro, at det blev for meget med alle julerierne på arbejdspladserne. Men nej, vi elsker det og hygger os gevaldigt i hele julemåneden på arbejdspladsen.
Hent resultatet af undersøgelsen her

Størrelsen betyder noget! - når det gælder ledergrupper
Der var på et tidspunkt et slogan, der hed noget i retning af: "Småt er godt - stort er noget lort." Noget tyder på, at dette slogan også kunne have en vis bæring på ledergruppens størrelse. Teglkamp & Co. har undersøgt, hvilken betydning ledere selv lægger i ledergruppens størrelse.
Hent hele undersøgelsen her

Mange ledergrupper står splittet ved store udfordringer

Når det virkeligt gælder, så er det afgørende, at ledergruppen rykker sammen og gør fælles front mod udfordringerne. At dette langt fra er tilfælde viser resultatet af vores lille undersøgelse om ledergrupper.
Hent hele undersøgelsen her

LinkedIn - Det gælder om at have forbindelserne i orden
Danskerne har taget de sociale medier til sig. Teglkamp & Co. har undersøgt det erhvervsrelaterede sociale medie LinkedIn, hvem der bruger det og hvordan vi bruger det. LinkedIn er blevet et helt centralt sted, når man søger efter kandidater til en ledig stilling eller hvis man er jobsøgende.
Hent hele undersøgelsen her

Hver 2. ledergruppe mangler formål med arbejdet
Hvis man vil have succes med ledergruppearbejdet, er det en god idé at starte med at finde ud af, hvorfor man sidder i ledergruppen og hvilke opgaver man læser der, som man ikke lige så godt kunne løse i egen afdeling. Læs mere om dette og andre findings i 2. del af Teglkamp & Co.s undersøgelse om ledergrupper i dagens Danmark.
Hent hele undersøgelsen her

En ambitiøs vision er afgørende for virksomheden
1. delresultat af Teglkamp & Co.s undesøgelse om ledergrupper i dagens Danmark. Undersøgelsen viser hvor stor betydning det har for ledergruppearbejdet, om ledergruppen har formuleret en vision eller ej.
Hent hele undersøgelsen her

Lederne har respekt for den vanskelige samtale - Resultat af undersøgelse
Undersøgelse viser, at lederne har stor respekt for den vanskelige samtale. Afskedigelsessamtale og samtalen om personlig hygiejne er de sværeste at tage. Det lederne frygter mest er medarbejdernes reaktion.
Hent hele undersøgelsen her

Ingen regler om pauser på arbejdet tak! - Resultat af undersøgelse

Generelt har man ude på arbejdspladserne et afslappet forhold til pauser. Der holdes pauser i rimeligt omfang og kun få snyder på vægten. Og vi kan konstatere, at rygerne eller rygernes pauser stadig udgør en udfordring på de fleste arbejdspladser. Der bliver set skævt til rygerne.
Læs hele undersøgelsen her

Gode lederkompetencer giver tilfredse medarbejdere - resultat af undersøgelse
Denne undersøgelse viser bl.a. at der er en nær sammenhæng mellem den ledelse vi bliver udsat for og graden af tilfredshed medarbejdet. Lederen skal være beslutningsdygtig motiverende og troværdig.
Læs hele undersøgelsen her

Vi tror ikke at krig og katastrofer påvirker vores arbejdspladser - resultat af undersøgelse
Der sker meget ude omkring i verden. Vi har undersøgt i hvor høj grad, vi mener de aktuelle begivenheder får indflydelse på vores arbejdspladser.
Læs hele undersøgelsen her

Cheferne er velkomne til julefrokosten - resultat af undersøgelse
Julefrokosten er uden tvivl en del af den danske virksomhedskultur. Vi har undersøgt, hvordan man forholder sig til den.
Læs hele undersøgelsen her

Vi giver en dag af vores ferie til arbejdet - resultat af undersøgelse
Vi holder med familien - og med arbejdet. Undersøgelsen viser bl.a. at 4 ud af 5 har arbejdet i større eller mindre grad i deres ferie.
Læs hele undersøgelsen her

Stort potentiale i effektivisering af møder - resultat af undersøgelse
Teglkamp & Co. har lavet en undersøgelse af møder, kvaliteten af møderne og mødeafviklingens affektivitet. undersøgelsen viser, at der er et stort pontentiale i effektivisering af møderne.
Læs hele undersøgelsen her

Når arbejdspladsen udfordres - resultat af undersøgelse

Teglkamp & Co. har lavet en undersøgelse af, hvor ledelserne og medarbejdere oplever, at udfordringerne bliver tacklet ude i virksomhederne.
Læs hele undersøgelsen her

Danskerne tager arbejdet med på ferie - resultat af undersøgelse
Vi kan ikke rigtig finde ud af at holde ferie, men læser vores mails og holder telefonen åben.
Læs hele undersøgelsen her

Undersøgelse om jobsøgning

jobansøgerne gør sig oftest stor umage men bliver behandligt rigtig dårligt af mange virksomheder og rekrutteringsfirmaer.
Læs hele undersøgelsen her

Undersøgelse om krisen
Pressen dækker ikke krisen tilstrækkeligt nuanceret og ledelserne griber til de gammelkendte metoder, når der er krise.
Læs hele undersøgelsen her

Undersøgelse om udvikling og anvendelse af kompetencer
Undersøgelsen viser, at der er stor sammenhæng mellem arbejdsglæde og følelsen af at vores vores kompetencer bliver brugt.
Læs hele undersøgelsen her

Mål og feedback - resultat af undersøgelse
Undersøgelsen viser, at manglende klare mål og feedback skaber utilfredshed og får medarbejdere til at søge væk.
Læs hele undersøgelsen her

Ledergruppen - resultat af undersøgelse
Undersøgelsen viser, at mange ledergrupper arbejder ineffektivt og at det kan svare sig at arbejde med at udvikle ledergruppen.
Læs hele undersøgelsen her

Afskedigelser - resultat af undersøgelse
Undersøgelsen bygger på erfaringer fra 618, der har oplevet at blive afskediget og viser, at mange afskedigelser gennemføres uprofessionelt.
Hent undersøgelsens resultater her

Lederes udfordringer og vilkår i dag - resultat af undersøgelse

Undersøgelsen bygger på 436 lederes besvarelser og viser bl.a. at mellemledere og nye ledere ofte lades i stikken.
Hent resultatet af undersøgelsen her

Fusioner og store organisationsændringer 2007 - Resultat af undersøgelse
Undersøgelsen bygger på godt 400 besvarelser og viser bl.a. vigtigheden af at involvere medarbejdere undervejs i processen.
Hent undersøgelsen her

Min arbejdsplads - hvordan er den? - Resultat af undsøgelsen
Undersøgelsen bygger på knapt 700 besvarelser og viser bl.a. at der er en tæt sammenhæng mellem vores tilfredshed på jobbet og om vi har god eller dårlig leder.
Hent undersøgelsen her

Hvad er vigtig for os på jobbet? - Læs resultatet af undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på knapt 400 besvarelser og viser bl.a. at vi vil have udvikling, spændende opgaver og ikke mindst en god chef.
Hent undersøgelsen her

Resultat af undersøgelse om arbejdstid
Undersøgelsen bygger på 773 besvarelser og viser bl.a. at vi arbejder langt mere end 37 timer om ugen - også selvom vi ikke får penge for det.
Læs mere her

Resultat af undersøgelse om udviklingssamtaler
Undersøgelsen viser blandt andet, at de fleste virksomheder arbejder med udviklingssamtaler, men at der langt fra altid komme tilstrækkeligt ud af anstrengelserne.
Læs mere her

Resultat af undersøgelse om karriere

Undersøgelsen viser blandt andet, at hvis vi forholder os aktivt til vores karriere og vores karrierevalg, er der langt større chance for, at vi bliver tilfredse med vores karriere. Læs rapporten med konklusionerne fra undersøgelsen.
Læs mere her

Resultat af undersøgelsen om værdier og værdibaseret ledelse
Værdier er slået an hos de fleste virksomhedern, men de fylder ikke meget hos medarbejderne. Læs rapporten med konklusionerne fra undersøgelsen.
Læs mere her

Resultat af undersøgelsen om fusioner og store organistionsændringer
Dårlig ledelse præger mange fusioner. Læs rapporten med konklusionerne fra undersøgelsen.
Læs mere her

Teglkamp & Co. Rosenvænget 16 3400 Hillerød tlf. 4822 1141 info@teglkamp.dk